Zasady Współpracy

Zasady współpracy

Zasady współpracy

Współpraca z Kancelarią opiera się przede wszystkim na zasadzie zaufania. W stosunku Mocodawca – Pełnomocnik ma to kluczowe znaczenie. W ramach swojej Kancelarii stosuję przejrzyste i jasne zasady współpracy, zapewniające bezpieczeństwo obu stron – Klienta i Kancelarii. W taki sposób muszą być też określone zasady w oparciu, o które określa się wynagrodzenie.

Wynagrodzenie jest ustalane przede wszystkim biorąc pod uwagę konieczny nakład pracy, stopień trudności oraz złożoność sprawy, a także jej nietuzinkowy, precedensowy charakter.

W ramach stałej współpracy moja Kancelaria oferuje różne modele wynagrodzenia, w zależności od charakteru sprawy oraz potrzeb Klienta, a w szczególności:

– współpraca na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego w ramach stałej obsługi

– wynagrodzenie za prowadzenie poszczególnej sprawy

– współpraca na zasadzie modelu ryczałtowego oraz dodatkowego wynagrodzenia w przypadku przekroczenia liczby godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym

– współpraca na zasadzie wynagrodzenia liczonego w stosunku do przepracowanej liczby godzin w ramach zleconych zadań

Dowiedz się więcej

Ile kosztuje porada prawna?

Standardowy koszt porady prawnej to 250,00 zł brutto. Wszystko jednakże zależy od złożoności problemu i podjętej decyzji co do dalszej współpracy.

Dowiedź się więcej
Zasady współpracy