Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

  • mediacje przedprocesowe
  • sprawy z zakresu opieki nad dziećmi – władza rodzicielska
  • sprawy z zakresu obowiązku alimentacyjnego
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • kontakt z mediatorem