Spory cywilne z zakresu zobowiązań

Spory cywilne z zakresu zobowiązań

  • mediacje przedprocesowe
  • reprezentacją przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, w tym na etapie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
  • doradztwo prawne w zakresie przygotowywanie projektów pism procesowych