Spory cywilne z zakresu prawa zobowiązań

Spory cywilne z zakresu prawa zobowiązań

  • mediacje przedprocesowe
  • ocena ryzyka procesowego
  • tworzenie oraz realizowanie ustalonej wraz z Klientem strategii procesowej;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami w sprawach o charakterze gospodarczym, w tym na etapie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
  • negocjowanie i zawieranie ugód sądowych oraz pozasądowych;
  • doradztwo prawne w zakresie przygotowywania projektów pism procesowych