Prawo kontraktowe

Prawo kontraktowe

  • tworzenie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych wraz z doradztwem dot. zabezpieczenia realizacji umów
  • negocjowanie w imieniu Klienta umów z podmiotami gospodarczymi, w tym zwłaszcza kontraktów handlowych;
  • badanie prawne zawartych i wykonywanych umów pod kątem ich prawidłowego sporządzenia oraz występowania potencjalnych ryzyk prawnych;
  • doradztwo prawne w przypadku zaistnienia sporu między stronami w toku realizacji umowy, poprzez reprezentację Klienta zarówno w postępowaniu polubownym, jak i sądowym, we wszystkich instancjach;