Prawo kontraktowe

Prawo prawo kontraktowe,

  • tworzenie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych wraz z doradztwem dot. zabezpieczenie rezolucji umów
  • uczestnictwo w procesie negocjacyjnym, aż do podpisania umowy
  • doradztwo prawne w przypadku zaistnienia sporu między stronami w toku realizacji umowy, poprzez reprezentacje Klienta zarówno w postępowaniu polubownym, jak sądowym we wszystkich instancjach;