Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
  • zniesienie wspólności majątkowej,
  • podział majątku wspólnego
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym