Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

  • Wsparcie organów i udziałowców oraz akcjonariuszy w sprawach z zakresu m.in. prawa handlowego, zagadnień kontraktowych, procedur wewnętrznych
  • sporządzanie dokumentów korporacyjnych (uchwały wspólników/akcjonariuszy, umowy spółek, regulaminy zarządu oraz rady nadzorczej);
  • obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń;
  • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy wobec spółki;
  • podejmowanie działań mających na celu ochronę zarządu przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki;